Permanente Vormingen

Onze masterclasses onderscheiden zich door een gedegen opbouw, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan met een persoonlijke touch. Wij bieden permanente vormingen aan in de klassieke specialisaties (familiale, sociale, ondernemings-en burgerlijke zaken) maar ook in andere sectoren.

Bemiddeling in de private en publieke bouwsector is sterk in opmars. De wetgever heeft terecht bemiddeling met de overheid op de kaart gezet. Pro Mediation beschikt over trainers die erkend bemiddelaar zijn, met veel ervaring vanuit hun vakgebied met diverse overheden en/of werken in een internationale praktijk. Daardoor zal u als deelnemer een enorme voorsprong in ontwikkeling en ervaring verwerven. Naast het onderhouden van uw bemiddelingsvaardigheden wordt ook aandacht besteedt aan hybride vormen van ADR.

Wij bieden ook masterclasses aan in bemiddeling in familiaal vermogensrecht en familiebedrijven. Je verdiept je naast de juridische en financiële facetten ook in de psychologische en gedragswetenschappelijke aspecten van familieconflict.


Permanente vorming bemiddelaars

Om je erkenning als bemiddelaar te behouden dien je minimaal 18 uur permanente opleiding te volgen gedurende ieder twee jaar. Bemiddelaars die hun erkenning hebben gekregen vanaf 2019 moeten de eerste keer minder uren permanente vorming indienen. Hieronder een overzicht.

Hoe dien je permanente vormingsuren in

De permanente vorming dient digitaal overgemaakt te worden aan de  (Federale bemiddelingscommissie). Gebruik daarvoor een standaardformulier dat je van hun website kunt downloaden. Nummer de stukken (in de bestandsnaam) opdat de FBC hier een duidelijk overzicht van heeft en E-mail alles naar secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be. Het secretariaat is ook telefonisch bereikbaar op het nummer .

Wanneer dien je de permanente vorming in

In principe moet die vóór 31 januari van ieder onpaar jaar. Maar van zo gauw je genoeg uren hebt mag je uiteraard alles indien. Je hoeft dus niet te wachten tot het einde van ieder paar jaar of tot januari van ieder onpaar jaar.

Het is zelfs beter van het genoeg op voorhand te doen. Als er ergens iets mis is, heb je nog tijd genoeg om te corrigeren. Stel dat je een vorming indient die niet erkend is, maar waarvan je vindt dat die nuttig is in jouw bemiddelingspraktijk. In dat geval zal je dit moeten motiveren en zal de commissie zich daarover buigen en het goedkeuren of afkeuren. Als ze het afkeuren is er nog tijd genoeg om nog een extra permanente vorming te volgen. Als je zou gewacht hebben tot januari van het jaar erop zal je misschien te krap in tijd gezeten hebben.

UPDATE PERMANENTE VORMING WEGENS GEZONDHEIDSCRISIS

Het Bureau van de FBC heeft beslist om een verlenging toe te staan van de uiterste datum voor indiening van jullie dossier van permanente vorming voor de periode 2019-2020, meer bepaald :

- Mijn dossier permanente vorming periode 2019-2020 is NIET VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

ð Je kan jouw dossier permanente vorming uiterlijk tot en met 30 juni 2021 doorsturen naar het secretariaat van de FBC.

Mogen wij jullie er wel attent op maken dat het verlengen van deze periode, de termijn van de volgende periode 2021-2022 inkort.

Tegen uiterlijk 31 januari 2023 dient opnieuw het bewijs van verplichte uren permanente vorming worden voorgelegd.

- Mijn dossier permanente vorming voor de periode 2019-2020 is reeds VOLLEDIG op 31 januari 2021, wat moet ik doen?

ð Wij raden je aan jouw dossier, conform het formulier in bijlage, zo snel mogelijk door te sturen naar het secretariaat van de FBC.

Tegen uiterlijk 31 januari 2023 zal het bewijs van verplichte uren permanente vorming voor de periode 2021-2022 moeten worden bezorgd. 


Hoeveel uren permanente vorming

Bemiddelaars erkend vóór 2019

Bemiddelaars erkend vóór 1 januari 2019 dienen ten laatste tegen eind januari 2021 hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor te leggen aan de FBC.

Bemiddelaars erkend in 2019

Bemiddelaars erkend tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 dienen ten laatste tegen eind januari 2021 hun bewijs van 9 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie. Voor  de volgende periode, dus  de periode in het kalenderjaar 2021 en 2022 moeten ze wel een bewijs van 18 uur permanente vorming hebben dat ze moeten neerleggen voor eind januari 2023.

Bemiddelaars erkend in 2020

Bemiddelaars erkend vanaf 1 januari 2020 dienen tegen eind januari 2021 nog geen bewijs van permanente vorming voor te leggen aan de commissie. Zij dienen voor het eerst hun bewijs van 18 uur permanente vorming voor te leggen aan de commissie uiterlijk tegen eind januari 2023.

Reeds erkend in een bepaalde specialisatie

Bemiddelaars die reeds erkend zijn in een bepaalde specialisatie kunnen het attest van slagen met vrucht van een bijkomende specialisatieopleiding gebruiken om zowel een erkenning te verkrijgen in deze specifieke specialisatie, als voor de goedkeuring van hun 18 uur permanente vorming.

Wat valt er onder permanente vorming

Uiteraard alle vormingen waar je een officieel attest voor krijgt dat goedgekeurd is door het FBC.

Maar als je een vorming volgt waarvan je denkt dat dit nuttig is in je praktijk, kan je vragen aan de commissie of ze dit willen goedkeuren als permanente vorming. De  zal zich dan daarover buigen en de uiteindelijke beslissing nemen. Tegen die beslissing kan je niet in beroep gaan.

Als je intervisie of supervisie volgt dan zijn die uren ook geldig als permanente vorming. Echter is dit slechts voor een maximum van 1/3 van het totale aantal punten permanente vorming die je moet halen. Dus maximaal zes uur per twee jaar in te brengen voor de bemiddelaars die 18 uur vorming moeten indienen. Een intervisie dien je met minstens vijf bemiddelaars te doen waarvan er minimaal drie erkend moeten zijn. Het is voldoende dat iedere aanwezige bemiddelaar het attest mee invult en ondertekent. Een supervisie dient vergezeld van een attest van de supervisor en de supervisor moet minstens vijf jaar erkend te zijn.

Bij twijfel kan je altijd de vraag stellen aan de commissie per E-mail of telefoon.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x