Nic Clijmans
Erkend bemiddelaar - docent

Nic Clijmans

Erkend bemiddelaar in burgerlijke en ondernemingszaken Advocaat Praktijkassistent VUB

"Ook in ondernemingsgeschillen is bemiddeling aan een opmars bezig en bewijst de techniek zijn nut ter beslechting van een conflict. Doel is hier om na het benoemen van de belangen van de contractspartners en hun gemene deler, partijen te brengen tot het onderhandelen van een duurzame commerciële oplossing. In tegenstelling tot de conflictbeslechting via de rechtbank die uiteraard zijn relevantie en nut behoudt in bepaalde dossiers, houden partijen hier zelf de hand aan het conflict en trachten zij dit op te lossen met de hulp van de bemiddelaar. Bemiddeling heeft daarbij meer oog voor de “verteerbaarheid” en de duurzaamheid van de oplossing alsook de eventuele toekomstige relatie tussen partijen. Vandaar het succes."

Mr. Nic Clijmans  studeerde in 1996 af aan de VUB om daarna lid te worden van de Antwerpse balie.

Hij bleef evenwel part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassistent voor achtereenvolgens de cursussen zakenrecht en, nog steeds, procesrecht. Hij publiceerde in dat laatste domein verschillende bijdragen en gaf desbetreffend reeds verschillende lezingen.

Ook is Mr. N. Clijmans is sinds enkele jaren praktiserend plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, waar hij voornamelijk verzekeringsdossiers en aansprakelijkheidsdossiers beoordeelt.

Zijn professionele praktijk richt zich voornamelijk tot volgende vakgebieden: verzekeringsrecht (vastgoed en bouw gerelateerd), vastgoed en aanneming.

door 
Nic Clijmans

Recente Blog Posts

No items found.