Opleidingen Permanente Vormingen

Hier vindt u een overzicht van onze opleidingen voor aankomende periode.

Wij rekenen op een aanwezigheid van minimum 10 deelnemers alvorens de specifieke opleiding plaatsvindt.

KLIK SNEL HIERONDER OP DE BALKJES VOOR MEER INFORMATIE!

Opleidingen

Pro Mediation & Construction - Antwerpen - 29 april 2021 - VOLZET

Beschrijving event 

Typisch voor de bouwsector is haar hoge conflictenratio hetgeen zich uitstekend leent voor bemiddeling. 

De pandemie n.a.v. COVID-19 heeft ook de bouwwereld niet ongemoeid gelaten.

Conflicten die reeds voordien bestonden tussen bouwactoren zullen door de pandemie en haar nasleep nog scherper worden gesteld. 

Waar partijen voordien nog on speaking terms waren, zullen door de alsmaar groter wordende tegenstellingen de relaties verzuurd dreigen te geraken met risico op escalatie van het conflict.

De sprekers geven tekst en uitleg vanuit hun ervaring uit de juridische/technische bouwsector en hoe Mediation kan bijdragen om de geschillen efficiënt, effectief en betaalbaar te vermijden of op te lossen.

Tijdens deze dag overlopen de sprekers welke technische/contractuele conflicten eigen zijn aan de bouwsector en komt aan bod hoe de partijen binnen dit kader veilig aan tafel kunnen zitten. De meerwaarde van diverse hybride ADR-figuren gecombineerd met Mediation en hun juridische bruikbaarheid komen ruim aan bod. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de mediatiepolis. Dit alles wordt gevolgd met een praktisch rollenspel zodat de theorie onmiddellijk aan de praktijk wordt getoetst.

De sprekers hebben een jarenlange ervaring in de bouwsector en kunnen, elk vanuit hun multidisciplinaire positie, de deelnemers efficiënt en doelgericht inwijden in het samengaan van Mediation & Construction, zowel in tijden van Covid-19 als in de tijden erna.

Sprekers

Nic Clijmans, advocaat, erkend bemiddelaar in burgerlijke en ondernemingszaken en docent bij Pro Mediation.

Michael De Herdt, Senior Legal Counsel bij Besix, erkend bemiddelaar met de overheid en docent bij Pro Mediation.

Dr. EUR ING Erik Van Wellen, erkend bemiddelaar in burgerlijke en ondernemingszaken en gastdocent bij Pro Mediation.

Locatie

Antwerpen. Hotel Kasteel Solhof Aartselaar

Datum

29 april 2021 : 18u - 22u15 VOLZET

Accreditatie

Orde van Vlaamse balies: ERKEND voor 4 punten
Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 4 punten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

Neurotisch gedrag herkennen: blijven bemiddelen of doorverwijzen? - Gent - 5 mei 2021

Inleiding

Jeroen Keymolen is een zeer ervaren ontmijner van gespannen en vastgeroeste situaties, waaronder het herkennen van neurotisch gedrag.

Fleur Goister is een zeer ervaren bemiddelaar die vanuit haar praktijkervaring een bijzondere dimensie zal geven aan dit seminarie aan de hand van praktijkgevallen en voorbeelden.

Van theoretische modellen naar pragmatische en werkbare oplossingen zal dit seminarie voor elke bemiddelaar onmiskenbaar leerrijk zijn.

Sprekers

Jeroen Keymolen, Arbeids- en organisatiepsycholoog en docent bij Pro Mediation.

Fleur Goister, erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en ondernemingszaken en docent bij Pro Mediation.

Locatie

Gent (BURO 532 ROOIGEMLAAN, 9000 GENT)

Datum

5 MEI 2021 : 13u30 - 17u30

Accreditatie

Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 4 punten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

Het opstellen van een juridisch correcte EOT door de bemiddelaar - Antwerpen -12 mei 2021

Inleiding

Vooral voor de derde groep maar ook voor de advocaten die een opfrissing willen doen. Hoe stel je een EOT of ouderschapsovereenkomst op in begrijpbare taal. Wat moet je overeenkomen met cliënten. Wat zijn de valkuilen. Wat met zaken die niet afdwingbaar zijn maar die cliënten toch wensen overeen te komen. Wanneer homologerenen wanneer  registreren? Wat met de fiscus?

Tijdens deze permanente vorming doorlopen we alles wat je moet weten over overeenkomsten in het kader van EOT - akkoorden.

Aandachtspunten met voorbeelden en de nodige juridische achtergrond om een op maat gepaste EOT-akte op te stellen die rekening houdt met alle belangen van de partijen. Voor alle scheidingsbemiddelaars die extra tools zoeken voor het opmaken van juridisch sluitende bemiddelingsakkoorden en de partijen beter willen voorbereiden bij het opstellen van een juridisch correcte EOT.

Sprekers

Fleur Goister is collaboratief advocaat en erkend bemiddelaar in familiale zaken, docent bij Pro Mediation.

Daniel Van den Bossche, Familierechter en afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, gastdocent bij Pro Mediation.

Uit eerbetoon aan wijlen de heer Wilfried Mestdagh, erkend bemiddelaar in familiale zaken, bestuurslid van de vereniging “Uw Bemiddelaars” en ere-docent bij Pro Mediation.

Locatie

Antwerpen, 2630 (Aartselaar), Hotel Kasteel Solhof te Aartselaar

Datum

12 mei 2020 : 13u30 - 17u30

Accreditatie

Federale Bemiddelingscommissie: ERKEND voor 4 punten (fysiek + online)

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

Bemiddeling in familiebedrijven - Antwerpen - 18 november 2021

Beschrijving event

Na het grote succes van deze opleiding in het voorjaar te Gent organiseren we deze opleiding nu ook in Antwerpen.

Tijdens deze namiddag bekijken we de eigenheid van een familiebedrijf: wat maakt dat een bedrijf een familiebedrijf is? Welke bijzondere systemen spelen er in een familiebedrijf? Welke conflicten zijn eigen aan familiebedrijven? Welke rollen van partijen lopen mogelijks door elkaar? Hoe positioneer ik mij als bemiddelaar in een familiebedrijf. Niet alleen conflictbemiddeling in een familiebedrijf wordt besproken, maar ook de meerwaarde van contractbemiddeling (deal mediation).
Ten slotte wordt aandacht besteed aan het familiecharter en aan de aandeelhoudersovereenkomst.

Spreker

Lieve Vriens is erkend familiaal bemiddelaar, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en haar erkenning als sociaal bemiddelaar is in aanvraag. Zij is een notarieel jurist met een ruime ervaring in bemiddeling in familiale aangelegenheden en in familiebedrijven. Zij is mede-oprichter van en bemiddelaar bij het bemiddelingskantoor punt-kom.

Locatie

Antwerpen, Hotel Kasteel Solhof Aartselaar

Datum

18 november 2021 : 13u30 - 17u30

Accreditatie

Orde van Vlaamse balies: ERKEND voor 4 juridische punten
Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 4 punten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

Fiscaliteit na scheiding Antwerpen - 1 juni 2021

Beschrijving event

Wat moet de bemiddelaar weten over fiscale aftrekbaarheid van alimentatie, fiscaal co-ouderschap, belastingvrije sommen voor kinderen ten laste, verdelen van het fiscaal voordeel, de domicilie van de kinderen en kinderen ten laste, moet mijn kind belastingen betalen, is mijn kind nog fiscaal ten laste – wat met bezoldigingen als studentenjob, en nog veel meer. Alles bijgewerkt voor aanslagjaar 2021.

Al de mogelijke fiscale constructies die wettelijk toegelaten zijn komen aan bod, met hun voor- en nadelen. Koppels die gescheiden zijn hoeven geen cadeaus te geven aan de fiscus, maar zien meestal door het bos de bomen niet meer. Er zijn inderdaad heel wat mogelijkheden. De bemiddelaar kan hierover informatie geven aan partijen die hierom verzoeken en alles op de juiste manier onderbrengen in een regelingsovereenkomst, die aanvaardbaar is voor de fiscus.

Deze opleiding richt zich vooral op de fiscaliteit met betrekking tot kinderen ten laste en onderhoudsgelden.

Sprekers

Lieve Vriens is notarieel jurist en erkend bemiddelaar in familiale zaken, burgerlijke en ondernemingszaken en sociale zaken en gastdocent bij Pro Mediation.

Fleur Goister is collaboratief advocaat en erkend bemiddelaar in familiale zaken, docent bij Pro Mediation.

Uit eerbetoon aan wijlen Wilfried Mestdagh, erkend bemiddelaar in familiale zaken, bestuurslid van de vereniging “Uw Bemidelaars” en ere-docent bij Pro Mediation.

Locatie

Antwerpen - Hotel Kasteel Solhof te Aartselaar

Datum

1 juni 2021 : 13:30 tot 16:30 

Accreditatie

Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 3 punten (Fysiek + online) 

Orde van Vlaamse balies: ERKEND voor 3 standaardpunten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

Alimentatie en kindkosten met de Methode Hobin - AVOND WEBINAR - 10 juni 2021

Inleiding

De methode Hobin wordt gebruikt als basis rekenmethode door alle rechtbanken. Hoe interpreteren de rechters deze methode? Wat zijn de verschillen tussen de rechtbanken? De verschillen tussen de Hobin en de andere onderhoudsgeldcalculators. Ook de nieuwe wetgeving wordt volledig besproken. Uitbreiding met praktische casussen en bespreking diverse interpretaties van rechters.

1. Wetgeving aangaande onderhoudsgelden voor kinderen en de onderhoudsverplichting van de
ouders.

Doelstelling van artikel 1321 Ger.Wb. De wetten van 19 maart 2010 en 21 december 2018.
De 8 wettelijke parameters in een notendop. Motivering.
Het KB van 2 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten.

2. Wat zijn inkomsten?

De begrippen inkomsten en draagkracht.
Beroepsinkomsten bij werknemers en ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen, bestuurders en
zaakvoerders van vennootschappen, vervangingsinkomsten, inkomsten uit roerende goederen,
woonlasten. Over te leggen financiële stukken bij de begroting van alimentatie. Bespreking van alle
relevante financiële stukken van werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen,
bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen. Hoe bepaal je het nettoinkomen op basis van
deze financiële stukken.De weerslag op de inkomsten van de ouders van kinderen ten laste voor en
na een scheiding.

3. De kinderbijslag en de groeipremie.

De weerslag van de kinderbijslag op de kost van een kind en alimentatie. Een onderscheid tussen
kinderen geboren voor 2019 en kinderen geboren vanaf 2019.

De bestaande rekentools om alimentatie en kosten van kinderen te berekenen. Bespreking van
de meest gebruikte bestaande rekentools om alimentatie en kosten van kinderen te berekenen en de
verschillen ertussen.

4. De Methode Hobin, een nieuwe rekentool voor de bemiddelaars om alimentatie en kosten van

kinderen te berekenen.
Waarom een nieuwe berekeningsmethode? Berekening gezinsinkomen. De kinderbijslag. De
coëfficiënten. De verschillende tabellen in functie van gezinsinkomen en het aantal kinderen. De

leeftijdsindex. De overblijvende middelen en de weerslag ervan op de draagkracht. De voordelen in
natura. Kostendekkend samenwonen. Kinderen jonger dan drie jaar. Scharnierleeftijden. Minimum
kind kosten. Bijdrage in natura van de verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten. De
verschillen met de andere rekenmethoden.

5. Oefeningen

Oefening met de Excel sheet en de calculator zoals gehanteerd door de heer Mestdagh. Manueel opsplitsen naar de 2 kostengroepen, opsplitsen verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende alimentatie, kinderbijslag verdelen of naar kindrekening.

Sprekers

Fleur Goister, erkend bemiddelaar in familiale zaken, docente bij Pro Mediation.

Uit eerbetoon aan wijlen de Wilfried Mestdagh erkend bemiddelaar in familiale zaken, ere-docent bij Pro Mediation zal dit een semi-live webinar zijn.

AVOND Webinar 18u tot 22u 

Accreditatie

Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 4 punten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

185 € inclusief BTW of 152,89€ netto plus 32,11 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.


Rechtsbijstand bij bemiddelen -> UITGESTELD nieuwe datum volgt in 2021

Beschrijving event

Zoals advocaten kunnen werken volgens het Pro Deo systeem voor een cliënt met een laag inkomen, kan ook een bemiddelaar en collaboratief advocaat werken onder dit systeem. Maar wat met de mogelijke kosteloze rechtsbijstand, met dien verstande de kosten die geheel of gedeeltelijk gedragen worden door de rechtbank, wie kan dit aanvragen voor wie? Hoe deze rechtsbijstand aanvragen, wat zijn de verplichtingen van de bemiddelaar, wat zijn de verschillen in de diverse rechtbanken. Heel het systeem wordt uit de doeken gedaan en na deze workshop weet je precies hoe deze rechtsbijstand kan aangevraagd worden, en hoe het zit met de betaling. Ook nuttig voor collaboratieve advocaten.

Sprekers

Fleur Goister is collaboratief advocaat en erkend bemiddelaar in familiale zaken, docent bij Pro Mediation.

Uit eerbetoon aan wijlen Wilfried Mestdagh, erkend bemiddelaar in familiale zaken, bestuurslid van de vereniging “Uw Bemidelaars” en ere-docent bij Pro Mediation.

Locatie

Antwerpen

Datum

NIEUWE DATUM VOLGT IN 2021 : 13:00 tot 15:00 - uitgesteld wegens het overlijden van de heer Mestdagh

Accreditatie

Federale Bemiddelingscommissie : ERKEND voor 2 punten (Fysiek + online indien de gezondheid dit vereist)

Orde van Vlaamse balies: ERKEND voor 3 standaardpunten

Prijs

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

100€ inclusief BTW of 82,64 € netto plus 17,36 € BTW.

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financieel voordeel voor uw opleiding te weten -30% of - 20% van de netto- prijs.

COMING SOON in 2021! 2-daagse Masterclass Bemiddeling in Bouwzaken, MODULE PRIVAAT BOUWRECHT en een MODULE OVERHEIDSOPDRACHTEN, inclusief BOUWVERZEKERINGEN. FBC erkend 14 punten.

Deze 2-daagse MasterClass zal plaatsvinden in Hotel Kasteel Solhof te Aartselaar (klik voor info op de foto hieronder), een luxe herenhuis, gelegen in de rustige omgeving van een park met optioneel dinner ter afsluiting van module 1 en overnachting.

KORTE INHOUD VAN HET PROGRAMMA

MODULE 1

Juridische kennis aspecten uit het privaat bouwrecht. De totstandkoming van een aannemings- architectenovereenkomst en wijzigingen. De oplevering, haar gevolgen en de (decenale) aansprakelijkheid

Het progressief integreren en correct hanteren door de bemiddelaar van de verworven juridische informatie in de casusbesprekingen. Met aandacht voor de deontologische code van de bemiddelaar.

Rollenspel – simulatie wordt gemaakt van een real life case uit de bouwwereld met opfrissing van al uw technieken.

MODULE 2

Wettelijk kader van overheidsopdrachten toegelicht met terugkoppeling naar bemiddeling. Verder wordt stilgestaan bij mogelijk af te sluiten verzekeringen in de bouwwereld.

Het progressief integreren en correct hanteren door de bemiddelaar van de verworven juridische informatie m.b.t. overheidsopdrachten en bouwverzekeringen in de casusbesprekingen. 

Rollenspel – simulatie wordt gemaakt van een real life case uit de bouwwereld met opfrissing van al uw technieken.

De aangereikte toolbox in deze specifieke materies zal onmiddellijk inzetbaar zijn in uw dagelijkse praktijk.

DOCENTEN 

Michael De Herdt, Nic Clijmans, Miek Warson

m.m.v. Fleur Goister

Indien u interesse heeft dan mag u ons gerust al een mailtje sturen.

Locaties

Locatie Gent

Park Office, Franklin Rooseveltlaan 349, bus 41, Gent , 9000 (BE)

Locatie Antwerpen

HOTEL KASTEEL SOLHOF, BARON VAN ERTBORNSTRAAT 120, 2630 AARTSELAAR

Hotel Kasteel Solhof is een luxe herenhuis, gelegen in de rustige omgeving van een park. Het hotel ligt 15' rijden van het centrum van Antwerpen en 30' van Brussel. De kamers hebben een ruime marmeren badkamer met zachte handdoeken en gratis internet zodat u na de opleiding (indien u zou overnachten) tot innerlijke rust kan komen (https://solhof.be). Er is een 18-holes golfbaan op 2 minuten afstand.

Inschrijvingen

Online inschrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x