Opleiding bemiddeling Sint-Niklaas

Opleiding bemiddeling Sint-Niklaas gezocht? Welkom bij Pro Mediation.

Pro Mediation heeft als missie excellente bemiddelaars op te leiden. Wij onderscheiden ons door hoogstaande professionaliteit met docenten die een academische vorming genoten en ook met hun beide voeten in de praktijk staan. 

Pro Mediation is erkend als opleiding verstrekker door de Federale Bemiddelingscommissie om bemiddelaars op te leiden, alsook om de permanente vorming voor bemiddelaars te organiseren.

1. De basis opleiding bemiddeling
2. De specialisatie opleiding familiale bemiddeling
3. De specialisatie opleiding burgerlijke en handelszaken
4. De specialisatie opleiding bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zaken


Opleiding bemiddeling Sint-Niklaas


1. De basis opleiding bemiddeling

In de basis opleiding bemiddeling Sint-Niklaas maakt u kennis met de algemene bemiddelingsprincipes vanuit een zowel psychologische, sociologische, deontologische als juridische invalshoek. U zal zich de belangrijkste theorieën inzake communicatie eigen maken met praktische communicatievaardigheden die u in de vingers krijgt aan de hand van relevante communicatiemodellen. Daarnaast zal u ook u de conflicttheorieën, modellen en praktische vaardigheden beheersen en kent u de plaats van de bemiddelaar binnen deze modellen.

Als toekomstige bemiddelaar draagt u de begrippen, waarden, normen, wetgeving, moraliteit, ethiek en deontologie hoog in het vaandel. Dit zal u in staat stellen om de bemiddelaar met al zijn verplichtingen binnen deze context te plaatsen, conform de deontologische code zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Door het volgen van onze basisopleiding verwerft u een goede kennis van de bemiddelingswetgeving, terminologie, andere ADR-vormen alsmede het bemiddelingsprotocol en bent u in staat om op een juridisch correcte wijze een basis-bemiddelingsakkoord op te stellen. U weet bovendien ook hoe u dit akkoord moet laten homologeren, dit alles opdat u de partijen in een bemiddeling op een gedegen professionele wijze kan begeleiden.

Tot slot verwerft u de fundamentele principes van het klassieke gefaseerde bemiddelingsproces met de vereiste vaardigheden. Als toekomstig bemiddelaar beheerst u uw basishouding en weet u perfect welke toolbox u als bemiddelaar dient te hanteren. U stuurt het proces door partijen hun verhaal te laten doen en alle belangen op tafel te laten brengen op een wijze dat zij opties kunnen zoeken om tot (mogelijke)oplossingen te kunnen komen. U bent tenslotte in staat om de nodige aandacht te besteden aan de onderhandelingsfase in het bemiddelingsproces aan de hand van de Harvard-methode.

Tarief: €2.500 excl. BTW

Inclusief cursusmateriaal

KMO-portefeuille mogelijk

10 dagen dagopleiding

Data en online inschrijvingen


2. De specialisatie opleiding familiale bemiddeling

In de specialisatie familiale bemiddeling verdiept u zich verder in de bemiddelingsprincipes vanuit een zowel psychologische, sociologische, deontologische als juridische invalshoek. U volgt hierbij te allen tijde het gepaste communicatieproces en hanteert hiertoe uw toolbox van communicatievaardigheden.

U verwerft de algemene principes inzake relatievorming en beëindiging, gezinshereniging en haar culturele aspecten met nieuwe vormen van ouderschap en weet dit te kaderen waar nodig in een familiale bemiddeling.

Als familiale bemiddelaar zal u in staat moeten zijn om een scheidingstraject op een gepaste wijze te kunnen begeleiden in elke relatievorm. In geval van een akkoord zal u voldoende onderlegd zijn om een juridisch correcte echtscheidingsovereenkomst (EOT) of ouderschapsplan te kunnen uitwerken. U beheerst verder ook de sociale en fiscale basisimplicaties in geval van een scheiding en bent vertrouwd met de verschillende mathematische berekeningsbenaderingen in het kader van alimentatie voor kinderen. Eveneens bent u in staat om op een gepaste wijze met het vraagstuk persoonlijke alimentatie in een echtscheiding om te gaan wanneer dit aan bod zou komen.

Verder zal u vertrouwd geraken met enkele basisprincipes van het erfrecht en de eerste basisstappen binnen het huwelijksvermogensrecht teneinde uw kennis als bemiddelaar nog diepgaander te professionaliseren indien u zou bemiddelen in een vereffening-verdeling.

Nieuw! Explore-module. Na de specialisatie verdiep je aansluitend verder met 2 dagen extra praktijkcases zonder meerprijs.

Tarief: €1.875 excl. BTW

Inclusief Explore-module zonder meerprijs

KMO-portefeuille mogelijk

5 dagen dagopleiding

Data en online inschrijvingen


3. De specialisatie opleiding burgerlijke en handelszaken

Als deelnemer hanteert u de basisbegrippen en de knipperlichten uit het verbintenissen- en contractenrecht en maakt u deze eigen. Ook de andere ADR-methodes in ondernemingen zoals Med-Arb, Arb-Med, escalatiemogelijkheid, arbitrage, bindende derdenbeslissing, DAB (dispute adjucation board) zijn begrippen die voortaan uw woordenboek komen te staan. U bent in staat om conflicten te kaderen en beseft dat ook in de commerciële zakelijke context betrokkenen emotioneel kunnen reageren, standpunten verharden en gebeurtenissen een eigen leven gaan leiden. 

We maken u dan ook vertrouwd met de psychologische processen die een individu kan ervaren bij conflicten n.a.v. onder meer een verbreking of niet uitvoering van een overeenkomst, tussen een klant en een opdrachtgever. U zal kunnen anticiperen op machtsverhoudingen, leiderschap en macht tussen individuen en groepen en inzicht krijgen op de impact van conflicten op het stressniveau en het welzijn van de betrokken partijen.

Het op verdiepende wijze inoefenen van alle trajectstappen met bijhorende vaardigheden binnen deze specialisatie bedraagt 50% van de contacturen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het belangengericht Harvard onderhandelen en integraal uitdiepen van het bemiddelingsproces op de meest alomvattende wijze, inclusief het genereren van de opties, evalueren tot mogelijke oplossingen en dit tot aan de laatste fase van het juridisch correct opstellen van de dading. Wij maken filmopnames van deelnemers zodat u de ontwikkeling van uw skills op de voet kan volgen en bijschaven tijdens de lessen.

Tarief: €1.875 excl. BTW

KMO-portefeuille mogelijk

4,5 dagen dagopleiding

Data en online inschrijvingen


4. De specialisatie opleiding bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zaken

Overal waar mensen samenwerken ontstaan vroeg of laat spanningen die kunnen uitmonden in ruzies envijandelijkheden. Het is niet zo dat er vanaf dag één zoiets bestaat als onverenigbaarheid van karakters. Een conflict ontwikkelt zich door actie en reactie, en als het escaleert kan men uiteindelijk niet meer door één deur. Vanaf dit stadium eist een conflict een hoge tol in productiviteitsverlies, absenteïsme, welzijn en personeelsretentie. In tegenstelling tot wat managers hopen, verdwijnen conflicten niet vanzelf. Hoe vroeger er aan dialoog en herstel gewerkt wordt, hoe minder schade voor medewerkers en organisatie.

Conflicten beginnen plots of juist langzaam. Betrokkenen reageren emotioneel, de standpunten verharden, men zoekt bondgenoten, gebeurtenissen gaan een eigen leven leiden. De andere partij wordt een vijand die moet geboycot of verslagen worden. De energie en creativiteit wordt gebruikt voor de verkeerde dingen, niemand in de organisatie wordt hier beter van.

Conflictoplossing loont, zeker als het nog niet geëscaleerd is. Conflict is een opportuniteit om elkaars motieven, belangen en gebruiksaanwijzing beter te leren kennen, op de werkvloer, maar ook in syndicale context. Relatieherstel leidt tot winst voor alle betrokkenen. De bemiddelaar kan hierin een beslissende rol spelen. Helaas gebeurt dit nog veel te weinig.

Wij willen ons niet verliezen in discussies of een conflictbemiddelaar van binnen of van buiten de organisatie moet komen. Het belangrijkste is dat functies die gecreëerd zijn om mensen op het werk te omkaderen, intern of extern, deskundiger leren omgaan met conflict(bronnen) zodat ze tijdig de juiste interventies kunnen doen. Hoe sneller ze dialoog en verbinding tot stand brengen, hoe groter de kans op herstel van de samenwerking. Indien u zich wil bekwamen in het opnemen van een dergelijke bemiddelingsrol is deze opleiding iets voor u.

Tarief: €1.875 excl. BTW

KMO-portefeuille mogelijk

4,5 dagen dagopleiding

Data en online inschrijvingenWie is Pro Mediation?

Pro Mediation bestaat uit een krachtige, unieke samenwerking van docenten met onderwijservaring die zowel een academische vorming genoten als met hun beide voeten in de praktijk staan. Onze docenten-bemiddelaars zijn advocaat, magistraat, notaris, (bedrijfs)jurist, academicus, socioloog, psycholoog, romanist, ingenieur of coach en/of werken in een (inter)nationale praktijk. U zal de combinatie van theorie en praktijk dan ook als ideaal ervaren in onze opleidingen. 

Pro Mediation staat voor "Move people, Make agreements and Mediate processes".

Het doel van onze onderwijsactiviteiten is het concipiëren, voorbereiden, uitwerken, organiseren en realiseren van de door de Belgische Federale Bemiddelingscommissie (FBC) erkende opleidingen inzake bemiddeling en alle daarmee verbonden activiteiten zoals o.m. voorafgaande en navolgende permanente vormingen, stages, informatiesessies, seminaries, opleidingen, evenementen, scholingen en begeleiding- en inzake bemiddeling.

Opleiding bemiddeling Sint-Niklaas gezocht? Welkom bij Pro Mediation.

Waarom Pro Mediation?

Het is onze missie om excellente bemiddelaars op te leiden die theorie en vaardigheden combineren met hun eigen stijl.

Wij geloven dat mediation niet alleen een techniek is, maar een noodzakelijke handels-en levenswijze, op de meest alomvattende wijze, die mensen in hun leven een meerwaarde kan geven binnen een diverse samenleving. We willen onszelf zijn en “out of the box” denken zodat communicatie-conflicten met onze visie kunnen opgelost worden. Wij willen mensen doen inzien hoe via inzicht in de beleving van de ander, bemiddeling conflicten laat bedaren, wegebben of verdwijnen.

Het Pro Mediation Instituut besteedt veel aandacht aan de intake en samenstelling van de groepen. Hierbij is er veel aandacht voor een intensieve persoonlijke begeleiding van de deelnemer.

Opleiding bemiddeling Sint-Niklaas

Volg ons ook op Facebook, LinkedIn en YouTube.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x