Specialisatie Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zaken

BEMIDDELING IN WERKSITUATIES

Overal waar mensen samenwerken ontstaan vroeg of laat spanningen die kunnen uitmonden in ruzies envijandelijkheden. Het is niet zo dat er vanaf dag één zoiets bestaat als onverenigbaarheid van karakters. Een conflict ontwikkelt zich door actie en reactie, en als het escaleert kan men uiteindelijk niet meer door één deur. Vanaf dit stadium eist een conflict een hoge tol in productiviteitsverlies, absenteïsme, welzijn en personeelsretentie. In tegenstelling tot wat managers hopen, verdwijnen conflicten niet vanzelf. Hoe vroeger er aan dialoog en herstel gewerkt wordt, hoe minder schade voor medewerkers en organisatie.

Conflicten beginnen plots of juist langzaam. Betrokkenen reageren emotioneel, de standpunten verharden, men zoekt bondgenoten, gebeurtenissen gaan een eigen leven leiden. De andere partij wordt een vijand die moet geboycot of verslagen worden. De energie en creativiteit wordt gebruikt voor de verkeerde dingen… niemand in de organisatie wordt hier beter van.

Conflictoplossing loont, zeker als het nog niet geëscaleerd is. Conflict is een opportuniteit om elkaars motieven, belangen en gebruiksaanwijzing beter te leren kennen, op de werkvloer, maar ook in syndicale context. Relatieherstel leidt tot winst voor alle betrokkenen. De bemiddelaar kan hierin een beslissende rol spelen. Helaas gebeurt dit nog veel te weinig.

Wij willen ons niet verliezen in discussies of een conflictbemiddelaar van binnen of van buiten de organisatie moet komen. Het belangrijkste is dat functies die gecreëerd zijn om mensen op het werk te omkaderen, intern of extern, deskundiger leren omgaan met conflict(bronnen) zodat ze tijdig de juiste interventies kunnen doen. Hoe sneller ze dialoog en verbinding tot stand brengen, hoe groter de kans op herstel van de samenwerking. Indien u zich wil bekwamen in het opnemen van een dergelijke bemiddelingsrol is deze opleiding iets voor u.

Volg ons voor de laatste updates!

Of ontvang het laatste nieuws in je mailbox

Bedankt! Je krijgt het volgende nieuws in je mailbox.
Oeps, er ging iets mis!
Geen spam. U kan op elke moment uitschrijven.