Specialisatie bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zaken

Hier vindt u een overzicht van onze opleidingen voor de aankomende periode. Wij rekenen op een aanwezigheid van minimum 10 deelnemers alvorens de specifieke opleiding plaatsinvindt.

KLIK SNEL HIERONDER OP DE BALKJES VOOR MEER INFORMATIE!

Doel en inhoud van de opleiding Specialisatie Bemiddeling in Arbeidsrelaties en Sociale Zaken

Bemiddeling in werksituaties

Overal waar mensen samenwerken ontstaan vroeg of laat spanningen die kunnen uitmonden in ruzies envijandelijkheden. Het is niet zo dat er vanaf dag één zoiets bestaat als onverenigbaarheid van karakters. Een conflict ontwikkelt zich door actie en reactie, en als het escaleert kan men uiteindelijk niet meer door één deur. Vanaf dit stadium eist een conflict een hoge tol in productiviteitsverlies, absenteïsme, welzijn en personeelsretentie. In tegenstelling tot wat managers hopen, verdwijnen conflicten niet vanzelf. Hoe vroeger er aan dialoog en herstel gewerkt wordt, hoe minder schade voor medewerkers en organisatie.

Conflicten beginnen plots of juist langzaam. Betrokkenen reageren emotioneel, de standpunten verharden, men zoekt bondgenoten, gebeurtenissen gaan een eigen leven leiden. De andere partij wordt een vijand die moet geboycot of verslagen worden. De energie en creativiteit wordt gebruikt voor de verkeerde dingen… niemand in de organisatie wordt hier beter van.

Conflictoplossing loont, zeker als het nog niet geëscaleerd is. Conflict is een opportuniteit om elkaars motieven, belangen en gebruiksaanwijzing beter te leren kennen, op de werkvloer, maar ook in syndicale context. Relatieherstel leidt tot winst voor alle betrokkenen. De bemiddelaar kan hierin een beslissende rol spelen. Helaas gebeurt dit nog veel te weinig.

Wij willen ons niet verliezen in discussies of een conflictbemiddelaar van binnen of van buiten de organisatie moet komen. Het belangrijkste is dat functies die gecreëerd zijn om mensen op het werk te omkaderen, intern of extern, deskundiger leren omgaan met conflict(bronnen) zodat ze tijdig de juiste interventies kunnen doen. Hoe sneller ze dialoog en verbinding tot stand brengen, hoe groter de kans op herstel van de samenwerking. Indien u zich wil bekwamen in het opnemen van een dergelijke bemiddelingsrol is deze opleiding iets voor u.

Pro Mediation onderscheidt zich van andere opleidingen tot sociale bemiddeling omwille van zijn veelzijdigheid. Conflicten worden benaderd vanuit verschillende perspectieven: het juridische kader, de psychologische wetmatigheden en vanuit organisatiekunde. Voor elk domein krijgt u les van professionals die gespecialiseerd zijn in hun materie.


Aanvraag KMO-Portefeuille

4,5-daagse opleiding VOORJAAR 2022 (Antwerpen)

Traject

Onder leiding van mevrouw Lieve Lagae (hoofddocent)

DO 28/04/22 Inleiding in juridische begrippen uit het arbeidsrecht. Begripsverduidelijking “sociale bemiddeling”: drie dimensies. Mogelijke conflicten in het individueel en collectief arbeidsrecht in de praktijk. Grondhouding van de bemiddelaar en herhaling van de principes van het bemiddelingsproces. Rollenspel.

VRIJ 29/04/22 Emotionele en psychologische processen in bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zaken. Enkele psychologische aspecten nader belicht. De psychologische veiligheid van een arbeidscontract van lange duur.  De emotionele impact van arbeidsverlies. Collectieve emoties bij collectief ontslag. Emoties bij situaties van hoog interpersoonlijk conflict. Emoties herkennen en hanteren tijdens het bemiddelingsproces. Bemiddeling met rollenspelen

DO 5/05/22 Organisatiecultuur, organisatieprocessen, organisatieconflicten, groepsdynamica. Reminder systeemdenken: weerkerend gedrag. Rol van conflict in veranderingsprocessen. Naast elkaar bestaande paradigma’s en de dynamiek bij escalatie van conflicten. Het belang van gemeenschappelijke visie, duidelijke doelstellingen, afspraken rond procedures en rollen om conflicten te voorkomen.Kenmerken van adequaat leiderschap. Conflicten als gevolg van disfunctioneel leiderschap.Kenmerken van verschillende types bedrijfscultuur en de impact ervan op de arbeidsomstandigheden, het welbevinden van de medewerkers en de bedrijfsresultaten. De kostprijs van conflicten voor de organisatie. Bemiddeling met rollenspelen in arbeidsconflicten.

VRIJ 6/05/22 Specifieke accenten en issues bij teamconflicten en bij bemiddeling in arbeidsrelaties. Teambemiddeling. Bemiddeling tussen paritaire partijen (syndicale en patronale). Bijzondere methoden en technieken om partijen te begeleiden doorheen de fasen van overleg tot en met overeenkomst.De meest voorkomende wapens in de (psychologische) strijd. Onderhandelingstechnieken in syndicale context. Rollenspel teamconflict. Presentatie business case syndicaal conflict en rollenspel.

VRIJ 13/05/22 Halve dag! Specifieke accenten en issues bij teamconflicten en bij bemiddeling in arbeidsrelaties. Teambemiddeling. Bemiddeling tussen paritaire partijen (syndicale en patronale). Bijzondere methoden en technieken om partijen te begeleiden doorheen de fasen van overleg tot en met overeenkomst.De meest voorkomende wapens in de (psychologische) strijd. Onderhandelingstechnieken in syndicale context. Rollenspel teamconflict. Presentatie business case syndicaal conflict en rollenspel (slot)

Uren

9u-18u

Permanente praktijkevaluatie tijdens de lessen - beoordelingscriteria FBC

ZA 4 juni 2021

Schriftelijke evaluatie : theoretische aspecten, verwerkingsopdrachten, oefeningen en paper (met mondelinge toelichting) - beoordelingscriteria FBCPrijs

1.875 € - 30% KMO of 562,5 = 1.312,5 € excl. BTW 21%.

Pro Mediation is geregistreerd in de WSE kwaliteitsdatabank. Onze opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives wat betekent dat de opleiding recht geeft op opleidingsverlof en opleidingscheques.

ONLINE Inschrijven Voorjaar Antwerpen 2022

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x