Opleidingen Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken

Hier vindt u een overzicht van onze opleidingen in de specialisatie burgerlijke en handelszaken voor aankomende periode, erkend door de Orde van Vlaamse Balies.

Wij rekenen op een aanwezigheid van minimum 10 deelnemers alvorens de specifieke opleiding plaatsvindt. 

KLIK SNEL HIERONDER OP DE BALKJES VOOR MEER INFORMATIE!


4,5 - daagse dagopleiding Antwerpen en Gent

Doel en inhoud van de opleiding specialisatie Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken

Overal waar mensen zaken doen ontstaan vroeg of laat spanningen die kunnen uitmonden in ruzies en vijandelijkheden. Een conflict ontwikkelt zich door actie en reactie, en als het escaleert kan men uiteindelijk niet meer door één deur. 

Als deelnemer hanteer je de basisbegrippen en de knipperlichten uit het verbintenissen- en contractenrecht en maak je deze eigen. Ook de andere ADR-methodes in ondernemingen zoals: Med-Arb, Arb-Med, escalatiemogelijkheid, arbitrage, bindende derdenbeslissing, DAB (dispute adjucation board)/ combinaties, zijn begrippen die voortaan in jouw woordenboek komen te staan. Je bent in staat om conflicten te kaderen en beseft dat ook in de commerciële zakelijke context betrokkenen emotioneel kunnen reageren, standpunten verharden en gebeurtenissen een eigen leven gaan leiden. 

We maken jullie dan ook vertrouwd met de psychologische processen die een individu kan ervaren bij conflicten n.a.v. onder meer een verbreking of niet uitvoering van een overeenkomst, tussen een klant en een opdrachtgever e.a.... Jullie zullen kunnen anticiperen op machtsverhoudingen, leiderschap en macht tussen individuen en groepen en inzicht krijgen op de impact van conflicten op het stressniveau en het welzijn van de betrokken partijen.

Het op verdiepende wijze inoefenen van alle trajectstappen met bijhorende vaardigheden binnen deze specialisatie bedraagt 50% van de contacturen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het belangengericht Harvard onderhandelen en integraal uitdiepen van het bemiddelingproces op de meest alomvattende wijze, inclusief het genereren van de opties, evalueren tot mogelijke oplossingen en dit tot aan de laatste fase van het juridisch correct opstellen van de dading. Wij maken filmopnames van deelnemers zodat u de ontwikkeling van uw skills op de voet kan volgen en bijschaven tijdens de lessen.

Pro Mediation onderscheidt zich van andere opleidingen omwille van zijn veelzijdigheid. Conflicten worden benaderd vanuit verschillende perspectieven: het juridische kader, de psychologische wetmatigheden en vanuit het bedrijfsleven.Voor elk domein krijgt u les van professionals die gespecialiseerd zijn in hun materie.


Traject

11/5/2022. Dag 1 : Inleiding in juridische begrippen uit het contractenrecht, oefening & vennootschapsrecht. Andere ADR-methodes in ondernemingen : Med-Arb, Arb-Med, escalatiemogelijkheid,arbitrage, bindende derdenbeslissing, DAB (dispute adjucation board)/ combinaties. Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus

12/5/2022. Dag 2Emotionele en psychologische processen in bemiddeling in burgerlijke en ondernemingszaken. Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van een huurproblematiek, ontbinding/uithuiszetting

18/5/2022. Dag 3 : De beredeneerde onderhandeling, Onderhandelingstechnieken, de fasen en beredeneerd onderhandelen, bemiddelen en beredeneerd onderhandelen in de praktijk Harvard-methode. Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van een bouwgeschil Oefening. Opstellen van een dading.

19/5/2022. Dag 4De rol en invloed van raadgevers, deskundigen en derden binnen burgerlijke en ondernemingszaken en het kunnen afsluiten van een positieve bemiddeling middels een dading-overeenkomst tussen partijen. Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van een contractueel conflict over levering van goederen.

28/5/2022. Dag 5 Burgerlijke en ondernemingszaken praktijkcases. Burenbemiddeling. Enkele aspecten van zakenrecht in bemiddeling. Rollenspel (halve dag met afsluiting van de specialisatie).

Uren

9u-18u, behalve dag 5 (halve dag tot 12u).

Permanente praktijkevaluatie tijdens de lessen - beoordelingscriteria FBC

4/6/2022

Schriftelijke evaluatie : paper met mondelinge toelichting - beoordelingscriteria FBC


Locatie

Deze opleiding vindt plaats in Gent  en Antwerpen

Prijs

1.875 € - 30% KMO of 562,5 = 1.312,5 € excl. BTW 21%.

Inschrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x