Cookie Consent

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om site navigatie te verbeteren, site gebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Cookie voorkeuren

Een unieke samenwerking tussen University Colleges Leuven-Limburg & Pro Mediation

Concullega's in een samen verhaal

Miek WARSON, verbonden aan de University Colleges Leuven-Limburg en Fleur GOISTER, founder en coördinator van Pro Mediation zijn een ijzersterke tandem als hoofddocenten van de Orde van de Vlaamse Balies. Zij doceren het vak ADR, een verplicht onderdeel van de BUBA-opleiding en de opleiding collaboratieve onderhandelingen.

Vanuit dit perspectief zullen zij hun buitengewone expertise verder inzetten in bemiddeling. Dit “samen verhaal” staat garant voor een academisch excellent onderbouwde opleiding waarin zowel theorie als praktijk een centrale rol zullen verkrijgen. 

University Colleges Leuven-Limburg & Pro Mediation willen een krachtig signaal van samenwerking geven door de handen in elkaar te slaan voor de twee komende academiejaren 2023-2024 met unieke programma’s, te starten met een basisopleiding en specialisatie in burgerlijke en handelszaken te Limburg.

Klik op de opleiding voor een overzicht van alle data:

Schrijf u in

Pro Mediation verwelkomt u van harte op deze opleiding.

Bedankt! We hebben je inschrijving goed ontvangen.
Oeps, er ging iets mis!
University Colleges Leuven-Limburg
Pro Mediation
Hoofddocenten van de OVB

Doel en inhoud van de basismodule bemiddelaar

Als toekomstige bemiddelaar draagt u de begrippen, waarden, normen, wetgeving, moraliteit, ethiek en deontologie hoog in het vaandel. Deze basismodule zal u in staat stellen om de bemiddelaar met al zijn verplichtingen binnen deze context te plaatsen, conform de deontologische code zowel vanuit de theorie als de praktijk.

  • Unieke programma’s
  • Unieke samenwerking tussen UCLL en Pro Mediation
  • Regio Limburg

Extra informatie over de basisopleiding bemiddelaar in Limburg

Dag 1: Bewustmaking rond bemiddeling.

Donderdag 5 oktober 2023

Kennismaking

Kader: Algemeen/inleidend
Interview van elkaar

Wat is bemiddeling?
Conflict (formule) + korte vergelijking met definitie wet

De ijsbergmetafoor
Eerste induiding van het verschil tussen een standpunt belang en een behoefte

Rol

Basisprincipes bemiddelaar/
Bemiddeling
Korte wrapup van de fases van de bemiddeling

Docenten
Miek, Fleur en Kristof

Dag 2. Conflicttheorieën/modellen

Vrijdag 6 oktober 2023

Conflictdiagnose
Escalatie
Conflicttypes

Communicatie:
- Basistools
- Procesmodel Rosenberg

Eerste opstap naar actief luisteren

Oefening: welk conflicttype ben jij?
POP: wie ben jij zelf?
Voorwerk settingkeuzes:
- Wie aan tafel?
- Hoe traject uitstippelen?

caucus
Introductie/ installatievergadering

Docenten
Miek, Fleur en Kristof

Dag 3. Theoretische aspecten van sociologie, interculturele bemiddeling en communicatie (online). Praktijk. Communicatievaardigheden (ganse dag oefenen)

Vrijdag 13 oktober 2023

Voorafgaand. Onlineles on-demand. Must-have handvaten. Sociologische aspecten, belangrijke communicatietheoriën en theoretisch maar praktisch gebruiksklare induiding van de toolbox van de bemiddelaar

Fase. Openingsfase. De 4 JA’S
Communicatieprincipes.
Giftige communicatie.

De klager en de ontkenner.

Praktijk. Communicatievaardigheden en openingsfase met rollenspelen (gans de dag oefenen).

Docenten
Miek en Fleur
Onlineles On demand wordt van bij de aanvang van de opleiding ter beschikking gesteld via webinargeek van Pro Mediation

Dag 4. Psychologische aspecten

Zaterdag 14 oktober 2023

Fase: narratieve
Herkennen van emoties en (basis)behoeften + omkeren naar positieve behoefte

Vraagstellingen: welke vraag leidt tot wat?
Keukentafeloefening
Hoe omgaan met eigen bagage?
Oefening: actief luisteren, herformuleren op verschillende manieren

Complexiteiten: Hoge emoties/ impasses/ agressie

Docenten
Luk/Jeroen en Caroline.

Dag 5. Recht, theorie en oefeningen

Zaterdag 21 oktober 2023

Kader: juridisch

- Wet op bemiddeling, basisbegrippen verbintenissenrecht, rechtsbronnen
- Federale Bemiddelingscommissie
- Verplichtingen erkend bemiddelaar
- Protocol, dading, overeenkomst

Rollenspel. Oefenen op het bemiddelingsprotocol + implementatie van de 4 JA’S.

Docenten
Michael + Fleur

Dag 6. Bemiddelingsproces

Donderdag 9 november 2023

Fase: exploratie

Exploratie van standpunt naar belangen

Vragen stellen
Oefeningen vragen stellen

Docenten
Kristof en Fleur

Dag 7. Bemiddelingsproces

Vrijdag 17 november 2023

Fase: Opties/onderhandelingen

Onderhandelingen – genereren van opties
Rollenspelen

Out of the box
Rollenspelen
Creatieve technieken

Docenten
Kristof en Miek

Dag 8. Deontologie en oefeningen, online bemiddelen en rechtsbijstand (livestream)

Vrijdag 24 november 2023

Ethiek en waarde, online veilig afgebakende oefening in breakoutrooms, kom je jezelf nog tegen?

Deontologische code en beroepsgeheim, artikelsgewijze induiding over hoe de bemiddelaar dit concreet aanpakt met interactief online debat

Online bemiddelen: Tips and tricks

Online deontologische vraagstukken en oefeningen in breakoutrooms

Zelfstudie: bemiddelingen minvermogenden (rechtsbijstand bij bemiddeling)
Starten als erkend bemiddelaar

Docenten
Fleur

Dag 9. Bemiddelingsproces. Rollenspelen. Verdieping.

Donderdag 7 december 2023

Rollenspelen.

Docenten
Miek, Kristof, Caroline

Dag 10. Bemiddelingsproces. Rollenspelen. Verdieping.

Vrijdag 8 december 2023

Rollenspelen. Wat als Mantra’s

Q&A (opleidingselementen)

Namiddag: Afsluiting

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Docenten
Miek, Fleur, Kristof

Paper en examen

Donderdag 18 januari 2024 (paper) + vrijdag 19 januari 2024

PAPER INDIENEN: MAANDAG 8 JANUARI 2024.
EXAMENS: donderdag 18 januari 2024 (paper) + vrijdag 19 januari 2024 (praktijkproef)

Docenten
Miek, Kristof

Schrijf je in

Extra informatie over de specialisatie in burgerlijke en handelszaken in Limburg

Dag 1: Conflicten tussen vennoten en Harvard negotiation/mediation handvaten.

Zaterdag 27 januari 2024

Inleiding tot het  vennootschappenrecht, voorafgaande onlineles on demand. De beredeneerde onderhandeling,  Onderhandelingstechnieken, de fasen en beredeneerd onderhandelen, bemiddelen  en beredeneerd onderhandelen in de praktijk Harvard-methode door Michael De Herdt (Harvard gecertifieerd). Onderhandelingsoefening en rollenspel in bemiddeling aan de hand van een  vennootschapsrechtelijke casus.

Docenten
Michael De Herdt, Kristof Cox, Fleur Goister en Geert De Buyzer

Dag 2 : De amygdala kalmeren. Emotionele en psychologische processen in bemiddeling in burgerlijke en ondernemingsconflicten.

Vrijdag 09 februari 2024

Theoretische en praktische psychologische aspecten (oefenen in de namiddag). Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van emotionele processen tussen vennoten, inclusief huurproblematiek, ontbindingen, uitzettingen.

Docenten
Jeroen Keymolen en Fleur Goister

Dag 3 : De rol en invloed van raadgevers, deskundigen en derden binnen burgerlijke en ondernemingsconflicten.

Zaterdag 10 februari 2024

Andere ADR-methodes in ondernemingen : Med-Arb, Arb-Med, escalatiemogelijkheid, arbitrage, bindende derden beslissing, DAB (dispute adjucation board)/ combinaties.

Theoretische en praktische beschouwingen (oefenen in de namiddag). Rollenspel (in groepen, bemiddelaar, partijen en partijondersteuners) aan de hand van een bouwgeschil.

Docenten
Michael De Herdt en Miek Warson of Kristof Cox

Dag 4. Een kroonjuweel als must have. Het sluitstuk van de bemiddeling. De dading- bemiddelingsovereenkomst.

Donderdag 15 februari 2024

Voorafgaand. Verplichte onlineles on demand van Nic Clijmans over de basisbegrippen van het verbintenissen- en contractenrecht (Nieuw Burgerlijk Wetboek).

Inleiding in de juridische begrippen uit het contractenrecht. Het kunnen afsluiten van een positieve bemiddeling middels een dading- bemiddelingsovereenkomst tussen partijen. Theoretische en praktische aspecten.

Theoretische en praktische aspecten (oefenen in de namiddag). Rollenspel (in groepjes van 3, bemiddelaar en partijen) aan de hand van een contractueel conflict over levering van goederen.

Docenten
Nic Clijmans en Fleur Goister of Michael De Herdt

Dag 5 : Conflicten tussen buren

Donderdag 22 februari 2024

Conflicten uit nabuurschap. Enkele aspecten van zakenrecht in bemiddeling.

Rollenspel (halve dag oefenen met afsluiting van de specialisatie)

Docenten
Miek Warson en Kristof Cox

Uren opleiding: 9u-18u, behalve dag 5 (halve dag tot 12u30)

Evaluatie

29 februari 2024


Indienen paper : 22/02/2024
Locatie: Hasselt (Golfclub Hasselt) - Vissenbroekstraat 15, 3500 Hasselt

Permanente praktijkevaluatie tijdens de lessen - beoordelingscriteria FBC

29/02/2024 - Voormiddag

Schriftelijke evaluatie : paper met mondelinge toelichting - beoordelingscriteria FBC

Schrijf je in
Basismodule bemiddelaar

Extra informatie over de basisopleiding bemiddelaar

Voor wie is deze opleiding?

De basismodule bemiddelaar is er voor iedereen die interesse heeft in bemiddeling. Na het volgen van de basismodule bemiddeling kan u zich inschrijven voor een specialisatie opleiding. Onder onze algemene voorwaarden vind je in detail de toelatings- en erkenningsvoorwaarden terug.

Waar gaat de opleiding door?

De basismodule bemiddelaar gaat door op de campus van UCLL te Hasselt. Alle opleidingen worden overdag gehouden in een rustige omgeving en zijn gemakkelijk te bereiken, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Voor de deelnemers die met de auto komen is er parkeerplaats voorzien. Alle praktijkopleidingen zijn ingepland op fysieke locatie. Enkele theorielessen kan je voortaan volgen van thuis uit. Die worden namelijk voor maximaal 30% digitaal georganiseerd op interactieve wijze. Ontdek de aankomende locaties via de knop onderaan.

Duur en prijs van de opleiding?

De basismodule bemiddelaar is verdeeld over 10 dagen. De basismodule kost 2.500 € exclusief BTW, inclusief cursusmateriaal a.h.v. slides + bibliografie. Het gebruik van de KMO-portefeuille is mogelijk, voor de basisopleiding Limburg verloopt dit via UCLL. Voor de specialisatie burgerlijke en handelszaken verloopt de KMO-portefeuille via Pro Mediation. Pro Mediation dankt u om dit correct aan te duiden op het inschrijvingsformulier.

Schrijf je in

Michaël (Miek) Warson

Michaël (Miek) Warson is een outside-the-box-denkende duizendpoot die ondernemers en ondernemingen bemiddelend, ontmijnend, adviserend, maar vooral ondernemingsgericht inspireert als ware het voor hem zelf.

Miek is een gekend pionier en erkend bemiddelaar in ondernemings- en familiale zaken, advocaat, collaboratief advocaat, curator, gecertifieerd Adviseur Familiebedrijven (EMS Brussel), bestuurder, ondernemer, docent en auteur van diverse werken over oplossingsgericht denken en handelen in de ondernemingssfeer.

"It’s very satisfying to take a problem we thought difficult and find a simple solution. The best solutions are always simple.”"
— Michaël (Miek) Warson

Fleur Goister

Fleur Goister is erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en ondernemingszaken en bij de eerste erkende collaboratieve advocaten in België. Zij is gespecialiseerd in familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, vereffening-verdeling en estate planning. Zij behaalde in 1995 haar master in de rechten aan de Universiteit van Gent en is sedertdien actief aan de Antwerpse balie als advocaat. Zij baat haar eigen nichekantoor uit te Aartselaar, GF Family Law. Eveneens is zij wetenschappelijk geaffilieerd medewerker aan de VUB voor het vak Alternatieve geschillenregeling (ADR), bemiddeling en onderhandeling (onderdeel in de tweede Master Rechten) en in de master-na-master opleiding in het Notariaat.

"Ik geloof in de hybride mogelijkheden van de advocaat-bemiddelaar en de bemiddelaar van de derde weg, met elkeen zijn of haar eigen expertise, de ideale achtergrond om efficiënt en relevant te kunnen optreden in conflictsituaties, een samenwerking tussen beiden waar mogelijk en relevant."
— Fleur Goister

Ontmoet onze docenten voor de opleidingen in Limburg.

Onze docenten hebben ervaring in het vak en leiden je op tot een echte Pro Mediator! Hieronder vind je al enkele van onze docenten.
Bekijk profiel
Founder en Coördinator
Fleur Goister
Bekijk profiel
Bestuurder
Michael De Herdt
Bekijk profiel
Erkend bemiddelaar
Michaël (Miek) Warson
Bekijk profiel
Erkend bemiddelaar
Lieve Lagae
Bekijk profiel
Psycholoog
Jeroen Keymolen
Bekijk profiel
Erkend bemiddelaar
Joke De Neys
Bekijk profiel
Erkend bemiddelaar
Nic Clijmans
Bekijk profiel
Erkend bemiddelaar
Geert De Buyzer
Bekijk profiel
dr. Kristof Cox
Bekijk profiel
Caroline De Backer
Bekijk profiel
Luk Schildermans
Bekijk profiel
Kim Plevoets
Bekijk profiel
An Verjans

Op zoek naar een opleiding of specialisatie als bemiddelaar?

Pro Mediation en UCLL organiseren samen kwalitatieve, hands-on erkende opleidingen. Ontdek de aankomende startdata en hun locatie!

Schrijf me in!
Basismodule bemiddelaar