Leer ons team kennen

Hun ervaring & expertise garandeert kwalitatief hoogstaande begeleiding. Zo sturen ze het niveau van onze opleidingen de hoogte in & staan ze als team garant voor een opleiding die u perfect klaarstoomt voor het echte werk. 

 

Fleur GOISTER
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en familiaal bemiddelaar – co-founder van Pro Mediation

Fleur Goister

 

Ik geloof in de kracht van de combinatie van een gedegen juridische kennis met gedegen vaardigheden om een goede bemiddelaar te kunnen zijn. Ik geloof in de hybride mogelijkheden van de advocaat-bemiddelaar en de bemiddelaar van de derde weg, met elkeen zijn of haar eigen expertise, de ideale achtergrond om efficiënt en relevant te kunnen optreden in conflictsituaties, een samenwerking tussen beiden waar mogelijk en relevant.

Fleur Goister is erkend bemiddelaar in familiale, burgerlijke en commerciële zaken en als advocaat gespecialiseerd in familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht, vereffening-verdeling en estate planning. Zij behaalde in 1995 haar master in de rechten aan de Universiteit van Gent en is sedertdien actief aan de Antwerpse balie als advocaat. Zij baat haar eigen nichekantoor uit te Aartselaar, GF Family Law. Eveneens is zij plaatsvervangend rechter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en vrijwillig academisch medewerker aan de VUB in de Masteropleiding in het Notariaat alwaar zij mee de werkcolleges van Vereffening-Verdeling begeleidt en in 2016 een post-universitaire academische opleiding "Estate Planning"volgde.

In 2001-2002 behaalde zij haar aggregaat in de academische lerarenopleiding aan de Universiteit te Antwerpen met onderscheiding. Zij is een zeer ervaren docent in ADR, onder meer in bemiddeling en recent ook in collaboratieve onderhandeling.

Zij is bestuurslid in de vakgroep ADR aan de Antwerpse balie, auteur van diverse publicaties en sedert eind 2018 redactielid van het NNK (Nieuw Notarieel Kwartaaltijdschrift).

 

Jeroen KEYMOLEN
Psycholoog

Jeroen Keymolen

 

Jeroen studeerde in 2002 af als Arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien ging hij in het bedrijfsleven aan de slag binnen de domeinen van Talent- en HR-management.

Daar ontwikkelde hij zijn passies voor begeleiding, communicatie, groepsdynamiek en conflictbemiddeling in diverse rollen verder in de dagelijkse praktijk. Niet alleen wordt hij zelf ter hulp geroepen als ontmijner van gespannen en vastgeroeste situaties, maar hij deelt ook graag zijn doorgedreven expertise met anderen als coach, trainer en spreker. Hier ligt zijn sterkte in de vertaalslag van theoretische modellen naar pragmatische en werkbare oplossingen.

 

Lieve LAGAE
Erkend bemiddelaar in sociale zaken en erkend familiaal bemiddelaar

Lieve Lagae

 

Lieve Lagae, gezinssociologe, brengt een professionele ervaring mee van 40 jaar, met functies in HRM, change management, vorming en opleiding en dit in de private sector en bij de overheid. Zij werkte ook als consultant en coachte leidinggevenden uit diverse sectoren. Als trainer specialiseerde zij zich in communicatie, leiderschap en teambuilding.

Sinds 15 jaar heeft ze bemiddeling ontdekt als een krachtige, constructieve methodiek om spanningen en problemen tussen mensen aan te pakken, zowel op de werkvloer als tussen buren of in families. Zij heeft zich verdiept in dit thema via opleidingen, de eerste reeds in 2003, in Nederland. Haar achtergrond en ervaring maken dat ze snel de context en dynamiek vat die het conflict in stand houden, terwijl ze de gesprekstechnieken en bemiddelingsinterventies grondig beheerst.

Zij volgde recent met succes de Master in Public Management (UAMS) en het postgraduaat sociaal recht (UA). Zij heeft haar eigen praktijk mediation-at-work.be en zet zich in als vrijwillige buurtbemiddelaar. Ook timmert zij gedreven mee aan de weg om bemiddeling in ons land een bredere toepassing te geven.

 

Freya LUYCKX
Erkend familiaal bemiddelaar

Freya Luyckx

 

De vulkaan van de eeuwige procedure of bemiddeling? De basis voor de oplossing van elk conflict is ervan uitgaan dat je keuzes hebt. Als bemiddelaar leid ik mensen naar een toekomstgericht compromis in privacy, met respect voor ieders doelen en persoonlijkheid.

Freya studeerde af in 2004 af en behaalde een Master in Romaanse talen aan de Universiteit te Antwerpen. In 2005-2006 behaalde zij haar aggregaat in de academische lerarenopleiding aan de Universiteit te Antwerpen met onderscheiding.

Zij ontwikkelde sedert 15 jaar als praktiserend leidinggevende docent in het onderwijslandschap en het bedrijfsleven (vnl. volwassenenonderwijs) een zeer ruime docentenervaring. Freya is erkend familiaal bemiddelaar en behaalde haar diploma in bemiddeling met grote onderscheiding waarna zij haar eigen bemiddelingspraktijk opstartte. Freya is tevens praktiserend coach gespecialiseerd in begeleiding van mensen met burn-outs en studiecoaching.

 

Michael DE HERDT
Bemiddelaar in bestuurszaken

Michael De Herdt

 

Als je niet bereid bent om compromissen te sluiten, dan hoef je niet eens te denken over, laat staan deel te nemen aan het proces van onderhandelen.

 

Na zijn studies rechten aan de Universiteit Antwerpen behaalde Michael in 1995 een diploma in Advanced Studies in Business & American Law aan de Western Michigan University in Kalamazoo (USA), hetgeen hem niet alleen als jurist maar ook als mens heeft verrijkt. Aldaar ontstond zijn passie voor onderhandeling.

Hij startte zijn carriere als advocaat aan de balie te Brussel waar hij zich toelegde op het verbintenissenrecht, vennootschapsrecht en milieurecht, tot in 2009 wanneer hij met een zeer rijke bagage aan ervaring overstapte naar de bedrijfswereld.

Michael is werkzaam als senior legal counsel bij de NV Besix SA zowel in het privaatrecht als bij overheids- en DBFM-opdrachten binnen Europa en de UAE. In deze functie dient hij naast zijn juridisch-technische kennis gebruik te maken van andere skills, zoals onderhandelings- en communicatievaardigheden, die hij zich in zijn loopbaan heeft eigen gemaakt. Michael wordt regelmatig gevraagd als spreker voor opleidingen binnen Besix en was docent Bedrijfseconomie aan de AP Hogeschool te Antwerpen.

Michael is afgestudeerd als bemiddelaar in bestuurszaken aan de KUL.

 

Katleen LEFEVER
Erkend bemiddelaar in familiale zaken

 

Katleen Lefever

De tijd kan je nooit meer terugdraaien ,

Maar je kan altijd de tijd nemen om alles anders aan te pakken.

 

Na haar rechtenstudies te hebben beëindigd aan de Universiteit van Leuven, is Katleen sinds 1999 actief als advocaat aan de Brugse balie. Vanuit haar grote interesse in het menselijk functioneren, het emotionele aspect, hoe mensen zich in relaties tegenover elkaar verhouden, richtte zij zich zeer vroeg op familie- en jeugdrecht. Deze praktijkervaring van 20 jaar is een uitstekende meerwaarde als familiaal bemiddelaar en docente bemiddeling.

Katleen richtte tevens haar eigen bemiddelingskantoor op te Jabbeke www.bemiddelingskantoor-lefever.be

De waarde van alternatieve geschillenbeslechting is voor Katleen heel duidelijk:

Vaak verliezen we ons in onze emoties, waardoor de situatie escaleert en de conflictpartijen uiteindelijk meedogenloos een ware oorlog uitvechten, afstevenend op de afgrond. De relaties zijn volledig verstoord. De werkelijkheid is dat niet alleen de verliezende partij, maar ook de winnende partij een verliezer is. De oorlog slorpt alle energie op, waardoor allen met een wrang gevoel achter blijven.

Pas wanneer we onze monologen stoppen en ons richten op dialoog, kunnen we begrip opbrengen voor de verschillende standpunten en kunnen we oog hebben voor de gemeenschappelijke belangen en zo tot een oplossing komen waar u zich beiden in kan vinden. Alle partijen worden dan winnaars.

 

Vera STEYVERS
Erkend familiaal bemiddelaar

 

 

Scheiden heeft een enorme impact op een mensenleven. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan je niet regelen met juridische kennis alleen. Er komt heel wat meer bij kijken…

Vera behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit te Gent. Begin 2006 startte zij haar werkzaamheden als jurist op een notariskantoor en in 2007 behaalde zij een Manama in het Notariaat aan de VUB.

Als notarieel juriste heeft Vera een zeer ruime ervaring opgebouwd in onder meer alle soorten familiale zaken, vereffeningen-verdelingen van huwelijksvermogen, erfenissen, toebedelingen van onroerend goed na beëindiging van een relatie etc…

De ervaring dat een traditionele aanpak van familierechtelijke zaken voor alle betrokken partijen een slopende weg kan vormen, wekte de interesse in een heel andere manier van conflictoplossing: bemiddeling.

Vera runt haar eigen een bemiddelingspraktijk te Antwerpen waarin een multidisciplinaire aanpak een uitgesproken plaats heeft.

Sinds 2017 zetelt Vera in de Raad van Bestuur van “Uw Bemiddelaars”, een vereniging van erkende bemiddelaars, verspreid over heel Vlaanderen. Door een netwerk te vormen van gedreven en ervaren bemiddelaars, in allerlei uiteenlopende specialisaties, tracht de vereniging het concept van bemiddeling beter bekend te maken bij een breed publiek.

www.verasteyvers.be - www.scheidingspraktijk.be

 

Nic CLIJMANS
Erkend bemiddelaar in burgerlijke en ondernemingszaken

 

 

Ook in ondernemingsgeschillen is bemiddeling aan een opmars bezig en bewijst de techniek zijn nut ter beslechting van een conflict. Doel is hier om na het benoemen van de belangen van de contractspartners en hun gemene deler, partijen te brengen tot het onderhandelen van een duurzame commerciële oplossing. In tegenstelling tot de conflictbeslechting via de rechtbank die uiteraard zijn relevantie en nut behoudt in bepaalde dossiers, houden partijen hier zelf de hand aan het conflict en trachten zij dit op te lossen met de hulp van de bemiddelaar. Bemiddeling heeft daarbij meer oog voor de “verteerbaarheid” en de duurzaamheid van de oplossing alsook de eventuele toekomstige relatie tussen partijen. Vandaar het succes.

Mr. Nic Clijmans  studeerde in 1996 af aan de VUB om daarna lid te worden van de Antwerpse balie.

Hij bleef evenwel part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassistent voor achtereenvolgens de cursussen zakenrecht en, nog steeds, procesrecht. Hij publiceerde in dat laatste domein verschillende bijdragen en gaf desbetreffend reeds verschillende lezingen.

Ook is Mr. N. Clijmans is sinds enkele jaren praktiserend plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, waar hij voornamelijk verzekeringsdossiers en aansprakelijkheidsdossiers beoordeelt.

Zijn professionele praktijk richt zich voornamelijk tot volgende vakgebieden: verzekeringsrecht (vastgoed en bouw gerelateerd), vastgoed en aanneming.

 

GASTDOCENTEN

Wendy VERHAEGEN
Familierechter  

Annelies PODEVYN
Notaris-Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken - familiaal bemiddelaar

Wilfried Mestdagh
Erkend familiaal bemiddelaar, psychologisch consulent