KMO-Portefeuille en Betaling

ERKENNINGSNUMMER DV.O231795

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Wat is het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen ?

Zie hier voor meer info http://www.kmo-portefeuille.be/

Het gebruik van de KMO-portefeuille heeft voor u als klant het grote voordeel dat u slechts een deel plus BTW van de prijs van de opleiding betaalt.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk ?

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld:

De prijs voor een opleiding is 185 € inclusief BTW, te weten:

- 152,89 € netto en 32,11 € BTW

U stort het BTW-bedrag van 32,11 op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION .

U stort naargelang de grootte van uw bedrijf 70% of 80%  van het nettobedrag, zijnde 152,89 € x 70%  of 152,89 x 80%  op de rekening van SODEXO.

De overheid stort dan naargelang het geval 30% of 20% ook op dezelfde rekening.

Nadat de overheid haar aandeel stort op de rekening van SODEXO, stort u dan het geheel van 152,89 € door op de rekening van PROMEDIATION/Master Mediation. U dient dus in uw profiel bij de KMO-website uw fiat te geven om het ganse netto-bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION  te storten.

Wat moet u daar voor doen ?

U dient zich eerst en vooral éénmalig te registreren op de site van agentschapondernemen.be

Het is op zich éénvoudig en u hoeft enkel de stappen te volgen.

LET WEL: voor het registreren hebt u een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort)

Klik op deze link om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille en volg de stappen.

Wat verandert er als ik éénmaal geregistreerd ben als gebruiker van de KMO-portefeuille ?

- U stort uw aandeel van het netto-bedrag op de rekening van SODEXO in plaats van het volledige bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION

- U stort enkel het BTW-bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION BE32 3631 7882 5402  met vermelding van het factuurnummer.

- zodra ook de overheid haar aandeel heeft gestort in uw portfeuille, stort u het ganse netto-bedrag (dus uw aandeel en dat van de overheid) door naar de rekening van PROMEDIAITON/MASTERMEDIATION BE32 3631 7882 5402. U doet dat vanuit uw profiel bij de kmoportefeuille-website.

- Voor het overige verloopt het inschrijven voor de opleidingen en seminaries op de gewone manier via de site, ongeacht of u al dan niet met KMO-portefeuille betaalt.

- U ontvangt identiek dezelfde factuur als wanneer u geen gebruik maakt van de KMO-portefeuille

Belangrijk

Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient overeenkomstig onze algemene voorwaarden het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van het event op rekening van ProMediation/Master Mediation BE32 3631 7882 5402 onder vermelding van uw factuurnummer. Tevens dient uw aanvraag om gebruik te maken van de KMO-portefeuille ook voor de aanvang van het event te zijn uitgevoerd.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x