KMO - Portefeuille

ERKENNINGSNUMMER DV.O231795

Het gebruik van de KMO-portefeuille heeft voor u als klant het grote voordeel dat u slechts een deel plus BTW van de prijs van de opleiding betaalt.

Gelet op de recente wijzigingen inzake de werking van de KMO-portfeuille, van kracht vanaf 1 april 2016, heeft dit zekere gevolgen voor wat betreft het percentage van het steunbedrag.

Daar waar vroeger 50% van het netto-bedrag (bedrag zonder BTW) werd gesubsidieerd, is dat nu 40 % of 30% van datzelfde netto-bedrag afhankelijk van de grootte van uw bedrijf:

- kleine ondernemingen: 40% van het netto-bedrag met een maximum aan subsidies op jaarbasis van 10.000 per jaar.

- middelgrote ondernemingen: 30% van het netto-bedrag met een maximum aan subsidies op jaarbasis van 15.000 per jaar.

Wat is het onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen ?

Zie hier voor meer info http://www.kmo-portefeuille.be/  

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk ?

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld:

De prijs voor een opleiding is 160 € inclusief BTW, te weten:

- 132,23 € netto en 27,77 € BTW

U stort het BTW-bedrag van 27,77 op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION .

U stort naargelang de grootte van uw bedrijf 60% of 70%  van het nettobedrag, zijnde 132,23 € x 60%  of 132.23 x 70%  op de rekening van SODEXO.

De overheid stort dan naargelang het geval 40% of 30% ook op dezelfde rekening.

Nadat de overheid haar aandeel stort op de rekening van SODEXO, stort u dan het geheel van 132,23 € door op de rekening van PROMEDIATION/Master Mediation. U dient dus in uw profiel bij de KMO-website uw fiat te geven om het ganse netto-bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION  te storten.

Wat moet u daar voor doen ?

U dient zich eerst en vooral éénmalig te registreren op de site van agentschapondernemen.be

Het is op zich éénvoudig en u hoeft enkel de stappen te volgen.

LET WEL: voor het registreren hebt u een kaartlezer nodig voor het uitlezen van uw ID (paspoort)

Klik op deze link om u te registreren als gebruiker van de KMO-portefeuille en volg de stappen.

Wat verandert er als ik éénmaal geregistreerd ben als gebruiker van de KMO-portefeuille ?

- U stort uw aandeel van het netto-bedrag op de rekening van SODEXO in plaats van het volledige bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION

- U stort enkel het BTW-bedrag op de rekening van PROMEDIATION/MASTERMEDIATION BE32 3631 7882 5402  met vermelding van het factuurnummer.

- zodra ook de overheid haar aandeel heeft gestort in uw portfeuille, stort u het ganse netto-bedrag (dus uw aandeel en dat van de overheid) door naar de rekening van LEXDURA. U doet dat vanuit uw profiel bij de kmoportefeuille-website.

- Voor het overige verloopt het inschrijven voor de opleidingen en seminaries op de gewone manier via de site, ongeacht of u al dan niet met KMO-portefeuille betaalt.

- U ontvangt identiek dezelfde factuur als wanneer u geen gebruik maakt van de KMO-portefeuille

OPGELET

Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient overeenkomstig onze algemene voorwaarden het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van het event op rekening van ProMediation/Master Mediation BE32 3631 7882 5402 onder vermelding van uw factuurnummer. Tevens dient uw aanvraag om gebruik te maken van de KMO-portefeuille ook voor de aanvang van het event te zijn uitgevoerd.