Cursussen erkend bemiddelaar

Opleiding Tot Familiaal Bemiddelaar

Ook het programma van de opleiding tot erkend familiaal bemiddelaar is reeds volledig gebaseerd op de nieuwe wet, wat dus ook meer lesuren betekent.

Wanneer u gebruik maakt van onze KMO-portefeuille, krijgt u een korting van 30% op het netto-bedrag!

Dit betekent een korting van 750 € op een bedrag van 2.500€.

U betaalt dus 1.750 € voor een gecertificeerde kwalitatief hoogstaande opleiding van 11 dagen!

Naast het klassieke cursusmateriaal ontvangt u ook voor het theoretisch onderdeel van de cursus enkele webinars met de uitleg en de daarin verwerkte slides. Zo keert u telkens terug naar dat deel van de les dat u even wil opfrissen!

Orde Vlaamse Balies: aangevraagd voor 40 uren permanente vorming. Dit is het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend voor een opleiding van deze duurtijd.

21 apr,2020
09:00 -  17:00
Inschrijvingen:
Naam Event Prijs (exclusief BTW 21%) Aantal
Opleiding tot familiaal bemiddelaar € 2,500.00
Basisopleiding en Opleiding Familiaal Bemiddelaar - korting 1000€
Ik schrijf in voor beide opleidingen en ontvang een korting van 1000 € en betaal met KMO-portefeuille = 3.000 € plus BTW voor beide opleidingen samen
€ 5,000.00

Beschrijving event:

MODULE FAMILIALE BEMIDDELING

SPECIFIEK VORMINGSPROGROMMA VOOR DE BEMIDDELING IN FAMILIALE ZAKEN

         
         

DAG 1

21/4/2020

 

9.00-12.15u

 

Recht. Gerechtelijke procedure in familiezaken + oef. materiële en territoriale bevoegdheden

 

       

Psychologie/sociologie en familierelaties. Inleiding.

   

13.30-16.45u

 

Bemiddeling in familiezaken. Bemiddeling en jeugdbescherming. Rollenspel.

         

DAG 2

29/4/2020

 

9.00-12.15u

 

Psychologie en relatievorming/beëindiging

       

Psychologische effecten van de familiale conflicten

   

13.30-16.45u

 

Psychologie en relatievorming/beëindiging. Rouwverwerking. Kubler Ross.

       

Bemiddeling in familiezaken. Rollenspel: conflict in een relatie/huwelijk, werken met emoties

         

DAG 3

30/4/2020

 

9.00-12.15u

 

 

Psychologie. Psychologische effecten van familiale conflicten

       

Bijzondere situaties.

Bemiddeling in familiezaken. Praktijk + voorbeelden:

       

Geweld, verslavingsvormen, nieuwe vormen ouderschap…

   

13.30-16.45u

 

Psychologie. Vervolg. Bijzondere situaties.

 

Bemiddeling in familiezaken. Praktijk + voorbeelden

       

Praktijk. Rollenspel in groepjes van 3. bv. Vechtscheiding met intrafamiliaal geweld.

         

DAG 4

11/5/2020

 

9.00-12.15u

 

Sociologie. Het dynamische gezin. Nieuwe vormen van ouderschap. Bemiddeling in familiezaken.

       

Praktijk. Hoe er als bemiddelaar mee omgaan? Praktijkgerichte interactieve brainstroming

   

13.30-16.45u

 

Sociologie. Het dynamische gezin. Gezinshereniging. Culturele aspecten.

 

Bemiddeling in familiezaken

       

Kennismaking met internationale familiale bemiddeling

         

DAG 5

18/5/2020

 

9.00-12.15u

 

Recht. Echtscheiding van tafel en bed, feitelijke scheiding

       

Bemiddeling in familiezaken. Praktische oefening.

   

13.30-16.45u

 

Bemiddeling in familiezaken. Praktische oefening + rollenspel.

         

DAG 6

19/5/2020

 

9.00-12.15u

 

Recht. Juridische en financiële aspecten met betrekking tot de kinderen/minder(meerder)jarig

         
   

13.30-16.45u

 

Bemiddeling in familiezaken. Ouderschapsplan en oefeningen berekening alimentatie

         
         

DAG 7

27/5/2020

 

9.00-12.15u

 

Recht. De samenlevingsvormen vanuit familierechtelijk luik, huwelijk, wettelijke en feitelijke samenlevingsvormen

       

Financiële aspecten in persoonlijke relaties en na beëindiging (alimentatie (ex)partners)

   

13.30-16.45u

 

Bemiddeling in familiezaken. Praktijkoefening. Rollenspelen. Conflict alimentatie (ex)partners en kinderen

         
         

DAG 8 

28/5/2020

 

9.00-12.15u

 

Recht. De samenlevingsvormen in een familiale bemiddeling vanuit fiscaal-en sociale zekerheidsrechtelijke luik.

       

Bemiddeling in familiezaken. Praktijkoefening en rollenspelen.

Discussie fiscaal voordeel/kinderbijslag

   

13.30-16.45u

 

Recht. Erfrecht en huwelijksvermogensrecht. De vereffening-verdeling. Eenvoudige oefening.

         

DAG 9

11/6/2020

 

9.00-12.15u

 

Bijzondere situaties en technieken in familiale bemiddeling.

       

In het kader van de familiale verhoudingen + oefening genogram

   

13.30-16.45u

 

Valkuilen in een familiale bemiddeling. Oefenen in rollenspelen. Langdurige patstelling.

         

DAG 10

15/6/2020

 

9.00-12.15u

 

Bemiddeling in familiezaken. De verdeling van het vermogen. Praktijkoefening.

Rollenspel.

       

Klassikale redactie bemiddelingsakkoord.

   

13.30-16.45u

 

Bemiddeling in familiezaken. Uitgebreide oefening bemiddeling. Rollenspel.

         
         

 

DAG 11

20/6/2020

 

9.00-18.00u

 

Mondeling examen en rollenspel

         
         

Information

Location Details